Four Seasons To You (四季予你)

Four Seasons To You (四季予你)

by Echo (程响)

四季予你 - Single

Song album

四季予你 - Single

Transcribed by

Quuplet

Quuplet

Support us on Ko-fi

❤️ Buy us a coffee!

Song key(s)

E♭ major

Play along video
{{youtube.errorMsg}}

Support us on Ko-fi

❤️ Buy us a coffee!

Four Seasons To You (四季予你)

by Echo (程响)
四季予你 - Single

E♭ major


Clef

INTRO

|  A♭maj7  -  B♭  |

song ni A♭maj7san yue de feng B♭liu

yue de yu Gmjiu yue de fengjCming

rang wo yuFmsheng dou you guB♭anyu (rest)ni

INSTRUMENTAL 1

|  A♭ , B♭  -  Cm  |

|  A♭ , B♭  -  E♭sus4 , E♭  |

VERSE 1

E♭zhi ru Gmchu jian

huiCmyi que zai manA♭yan

E♭jiu xiang yewan de Gmtiandian

lian wo de Cmmengjing B♭

dou bian gaA♭ntian

PRE-CHORUS 1

wo Fmyuanyi wei ni fangqi

Fmcengjing naxie nianshao qingkuang

Cmbu qu zai guan suowei liulang huozhe B♭yuanfang

A♭mzhi xiang zai ni shen pang A♭m/Bba

zhe qingge man man B♭chang

CHORUS 1

song ni A♭san yue de feng B♭liu

yue de yu Gmjiu yue de fengjCming

daxue Fmmantian piaoling Gzuo ni G/Bde jia     Cmyi

duo mD♭eili     E♭

song ni A♭mei ge mengjing B♭mei ci qingxing

Gmpeiban de chang qCming

rang wo yuFmsheng dou you B♭guanyu E♭sus4ni               E♭

INSTRUMENTAL 2

|  A♭ , B♭  -  Cm  |

|  Fm , B♭  -  E♭  |

PRE-CHORUS 2

wo Fmyuanyi wei ni fangqi

Fmcengjing naxie nianshao qingkuang

Cmbu qu zai guan suowei liulang huozhe yuanfang

A♭mzhi xiang zai ni shen pang ba

zhe qingge man man B♭chang

CHORUS 2

song ni A♭san yue de feng B♭liu

yue de yu Gmjiu yue de fengjCming

daxue Fmmantian piaoling Gzuo ni G/Bde jia     Cmyi

duo mD♭eili     E♭

song ni A♭mei ge mengjing B♭mei ci qingxing

Gmpeiban de chang qCming

rang wo yuFmsheng dou you B♭guanyu ni

INSTRUMENTAL 3

|  A♭ , B♭  -  Bdim , Cm  |

|  Fm , B♭  -  E♭  |

CHORUS 3

song ni A♭san yue de feng B♭liu

yue de yu Gmjiu yue de fengjCming

daxue Fmmantian piaoling Gzuo ni de jia Cmyi

duo mD♭eili     E♭

song ni A♭mei ge mengjing B♭mei ci qingxing

Gmpeiban de chang qCming

rang wo yuFmsheng dou you B♭guanyu E♭ni

CHORUS 4

E♭song Gmni         A♭san yue de feng B♭liu

yue de yu Gmjiu yue de fengjCming

daxue Fmmantian piaoling Gzuo ni G/Bde jia     Cmyi

duo D♭mei - E♭li

ruguo A♭suiyue wuqing B♭ni wo lao qu

Gmsuoyou Bdimdou         Cmjianjian wangji

wo Fmhui ba ni B♭xingming ke xinE♭di       E♭sus4  E♭

OUTRO

yinFmwei ni shi ci sheng dB♭e weiyi

|  A♭ , B♭  -  Cm  |

|  A♭ , B♭  -  B♭ , E♭  |

|  E♭  |