Your Smile Is Still The Cutest (还是你的笑容最可爱)

Your Smile Is Still The Cutest (还是你的笑容最可爱)

by 王梓钰 x 冷鸢yousa

还是你的笑容最可爱 - Single

Song album

还是你的笑容最可爱 - Single

Transcribed by

Quuplet

Quuplet

Support us on Ko-fi

❤️ Buy us a coffee!

Song key(s)

E♭ major

Play along video
{{youtube.errorMsg}}

Support us on Ko-fi

❤️ Buy us a coffee!

Your Smile Is Still The Cutest (还是你的笑容最可爱)

by 王梓钰 x 冷鸢yousa
还是你的笑容最可爱 - Single

E♭ major


Clef

INTRO

|  Fm  -  B♭  -  E♭  -  Cm  |

|  Fm  -  B♭  -  E♭  -  Cm  |

VERSE 1

Fm          chunfeng che qun bai

B♭       xiang bei licai

E♭       toutou de zhangwang kai Cmmei dai

Fm          wo wang zhang tai zai wai

B♭       xiang yong ni zai huai

E♭       tante zhuodi dengdai Cmni lai

PRE-CHORUS 1

liuguang ba ren Fmpao

yi hu cha zui B♭dao

ji xinjian de E♭ren wule chuan piao

zheng aCmonao

shang fengyue tai Fmzao

jiangnan bu zhengB♭hao

liao lai yu wo E♭zhi sheng ge wuliao zenmCme ao

CHORUS 1

haishi ni de Fmxiaorong zui ke B♭ai

tuozhe sai fa E♭shao bie yi zhi Cmchai

yang chun shi you Fmqian wan zhong B♭zitai

pianpian dou neng E♭nao dao wo xin Cmlai

INSTRUMENTAL 1

|  Fm  -  B♭  -  E♭  -  Cm  |

|  Fm  -  B♭  -  E♭  -  Cm  |

VERSE 2

Fm          zhua yi ba yuncai

B♭haosheng kuandai

E♭nan nan de manyan zai Cmmei dai

Fm          wo ba sinian dai zai

B♭       xiang yong ni zai huai

E♭       tiao tiao de mingshizhe Cmke ai

PRE-CHORUS 2

liuguang ba ren Fmpao

yi hu cha zui B♭dao

ji xinjian de E♭ren wule chuan piao

zheng aCmonao

shang fengyue tai Fmzao

jiangnan bu zhengB♭hao

liao lai yu wo E♭zhi sheng ge wuliao zenmCme ao

CHORUS 2

haishi ni de Fmxiaorong zui ke B♭ai

tuozhe sai fa E♭shao bie yi zhi Cmchai

yang chun shi you Fmqian wan zhong B♭zitai

pianpian dou neng E♭nao dao wo xin Cmlai

haishi ni de Fmxiaorong zui ke B♭ai

tuozhe sai fa E♭shao bie yi zhi Cmchai

yang chun shi you Fmqian wan zhong B♭zitai

pianpian dou neng E♭nao dao wo xin Cmlai

OUTRO

|  Fm  -  B♭  -  E♭  -  Cm  |

|  Fm  -  B♭  -  E♭  -  Cm  |

|  Cm  |