Tobacco and I (タバコと私)

Tobacco and I (タバコと私)

by maica_n

Secret (秘密)

Song album

Secret (秘密)

Transcribed by

Quuplet

Quuplet

Support artist on CDJapan

🛍️ Buy song album

Support us on Ko-fi

❤️ Buy us a coffee!

Song key(s)

E major

Play along video
{{youtube.errorMsg}}

Support the artist on CDJapan

🛍️ Buy song album

Support us on Ko-fi

❤️ Buy us a coffee!

Tobacco and I (タバコと私)

by maica_n
Secret (秘密)

E major


Clef

INTRO

|  F#m7  -  B7  -  C#m7  -  C#m7  |

|  F#m7  -  B7  -  C#m7  -  C#m7  |

VERSE 1

F#m7             sugu nB7i wakaru nEmaj7o

tooku ni ite mF#m7o

kemurB7i no nioi Emaj7wa

F#m7             nandB7o itte mEmaj7o

yamenai nonarF#m7a

moB7u        iEi   yo C#7

VERSE 2

kyou mo F#m7anata to B7onaji

Emaj7kuuki o sutte

F#m7yukkuri B7yukkuri

EnemuriniC#7tsuku no

VERSE 3

F#m7anata to B7onaji

Emaj7yume o minagara

F#m7yukkuri B7yukkuri

Eochite yuC#7ku watashi

INSTRUMENTAL 1

|  F#m7  -  B7  -  Emaj7  -  Emaj7  |

|  F#m7  -  B7  -  C#m7  -  C#m7  |

VERSE 4

F#m7             sugu nB7i wakaru nEmaj7o

touku ni iru tokF#m7i

nani B7o shi teta kEmaj7a

VERSE 5

F#m7             nandB7o itte mEmaj7o

yamenaikara sF#m7a

moB7u        iEi   ya C#7

VERSE 6

kyou mo F#m7watashi to B7onaji

Emaj7kuuki o sutte

F#m7chiisana B7chiisana

EusowotsukC#7u no

VERSE 7

F#m7anata wa B7chigau

Emaj7yume o minagara

F#m7yukkuri B7yukkuri

Ehanarete kC#7u

INSTRUMENTAL 2

|  F#m7  -  B7  -  Emaj7  -  Emaj7  |

|  F#m7  -  B7  -  C#m  -  C#m  |

BRIDGE

C#m7tabako ga nigatena waF#tashi to

C#m7tabako ga sukina aF#nata to

C#m7anata o sukina waF#tashi to

mou zenbu Akirai ni natte

shiBmaitai C#wa

VERSE 8

kyou mo F#m7anata to B7onaji

Emaj7kuuki o sutte

F#m7yukkuri B7yukkuri

EnemuriniC#7tsuku no

VERSE 9

F#m7anata wa B7chigau

Emaj7yume o minagara

F#m7yukkuri B7yukkuri

Ehanarete C#7ku

VERSE 10

semete F#m7saigo wa B7onaji

Emaj7yume o mi sasete

F#m7konomama B7konomama

EmegasamerC#7u made

OUTRO

|  F#m7  -  B7  -  Emaj7  -  Emaj7  |

|  F#m7  -  B7  -  C#m7  -  C#m7  |

|  F#m7  -  B7  -  Emaj7  -  Emaj7  |

|  F#m7  -  F  -  Emaj7  -  Emaj7  |

🛍️ Buy song album

Support artist on CDJapan