song for you (Kotono version)

song for you (Kotono version)

by Kotono Nagase (CV: Mirai Tachibana)

song for you (Kotono version) - Single

Song album

song for you (Kotono version) - Single

Transcribed by

Quuplet

Quuplet

Support us on Ko-fi

❤️ Buy us a coffee!

Song key(s)

A major, B♭ major

Play along video
{{youtube.errorMsg}}

Support us on Ko-fi

❤️ Buy us a coffee!

song for you (Kotono version)

by Kotono Nagase (CV: Mirai Tachibana)
song for you (Kotono version) - Single

A major, B♭ major


Clef

INTRO

|  (rest)  -  (rest)  -  (rest)  -  (rest)  |

|  D  -  E  -  F#m  -  F#m  |

|  D  -  E  -  F#m  -  F#m  |

|  D  -  C#m  |

VERSE 1

F#mtoo  -   E/G#ku           AhateshinDM♭5ai

yuF#mme       E/G#no           Amada tochDuu

doko made Emo

go DM♭5on...           E  F#m

F#mdai   -   E/G#ji             Ana mono wDa

kaF#mwa   -   E/G#ra     -      Anai mamDa

hajime kaEra

PRE-CHORUS 1

konD#dimo         koG#me

mC#massug- Au

todDoketaGi

iEma   C#  song for you

CHORUS 1

anata Dno anata Eno

mukuAna manazashi F#mga

tsumeDtai sekai C#7wo

terashiF#mte kuretF#a no

tomedoDnaku afureEru

omoAi no subete F#mwo

priBmde ni kaetEe

sing Dout

INSTRUMENTAL 1

|  D  -  E  -  F#m  -  F#m  |

|  D  -  C#m  |

VERSE 2

F#mo    -     E/G#to            Amo tatezDu

suF#mre   -    E/G#chi    -     Agau kokorDo

furesaseEsus4te               E

PRE-CHORUS 2

itD#dimoshi   -    G#mi

egC#mao     wAo

mamDoritaGi

tadEa       C#   song for you

CHORUS 2

anata Dni anata Eni

moraAtta yuuki F#mwo

kondo Dwa watashi C#7ga

kaeshiF#mte yukitaF#i

dare yoDri mabushiEi

hikaAri ni naru koF#mto

chiBmkau yo tsuyoEku

sing Gmaj7out

BRIDGE

|  Gmaj7  -  Gmaj7  -  F#  -  F#  |

|  D  -  D  -  C#7  -  C#7  |

|  Gmaj7  -  Gmaj7  -  F#  -  F#  |

|  D  -  D  -  C#  |

PRE-CHORUS 3

C#song for you /D

CHORUS 3

watashi E♭no watashi Fno

ichiB♭ban chikaku Gmde

itsu deE♭mo itsu deD7mo

miteiGmte kureta Gne

anata E♭to sugoshiFta

kakeB♭gae nai hibi Gmni

oCmkuru yo "arigaFtou"

FINAL CHORUS

anata E♭ni anata Fni

moraB♭tta yuuki Gmwo

dakishiE♭me - D7te

negaGmu ashita Ge

dare yoE♭ri mabushiFi

hikaB♭ri ni naru kaGmra

prCmide wo mune nFi

sing E♭out

OUTRO

|  E♭  -  F  -  Gm  -  Gm  |

|  E♭  -  F  -  Gm  -  Gm  |

|  E♭  -  F  -  Gm  -  Gm  |

|  E♭  -  (rest)  |

|  G  |