Otome no Route wa Hitotsu Janai! (乙女のルートはひとつじゃない!) (TV Size)

Otome no Route wa Hitotsu Janai! (乙女のルートはひとつじゃない!) (TV Size)

by angela

My Next Life as a Villainess: All Routes Lead to Doom! (Hamefura) (opening song)

Song album

Otome no Route wa Hitotsujyanai!

Transcribed by

Hikari

Hikari

Support us on Ko-fi

❤️ Buy us a coffee!

Original song key(s)

D major, B♭ major

Play along video
Key(s): D major, B♭ major×
Drag me
Options
Scroll type
Scroll speed
{{scrollSpeed}}
Options
{{youtube.errorMsg}}

Support us on Ko-fi

❤️ Buy us a coffee!

Otome no Route wa Hitotsu Janai! (乙女のルートはひとつじゃない!) (TV Size)

by angela
My Next Life as a Villainess: All Routes Lead to Doom! (Hamefura) (opening song)

D major, B♭ major


Clef

INTRO

|  B♭  -  B♭  -  B♭  |

|  B♭ , F  -  Gm , E♭  -  B♭ , F  -  Gm , E♭  |

|  B♭ , F  -  B♭  |

VERSE

aiB♭mai na I my E♭/B♭me datte

B♭guruguru Fmazetara

akoB♭gare no kyuuGmtenkai ni

E♭mie-Fru ka mo B♭ne

reB♭nai nara isE♭see no se

B♭tobikiri no dezaFato

amaB♭zuppai choGmisu wa

E♭oyuruFshi asobaB♭se

PRE-CHORUS

E♭mawaFru uB♭ruwashiki Ckoi DmoyoGu

|  /G , /E♭  -  /F , /D  |

CHORUS

D    chotto souF#zou nanameue Gmassugu susuAme

Gotome no Druuto wa Chitotsu janaAi!

D    hatto suru! F#Lucky na “ima” ni GgokigenGmyou

itsuDdatte maAemuki nan Ddesu

/Dai    /C#mo ka/Cwara/Bzu ni /B♭tou -  /Bhon /Csei- /C#sou

/Dkou/C#kan - /Cdo wo/C#       age/Dte

/Dkiyo/C#ku  ta/Cdashi/Bku u/B♭tsuku/Bshiku /Care /C#to wa

/Dyoku /C#it   -   /Cta mo/C#n da /Dna

Dkitto aru!F#     Happy na “mirai” ni GgokigenGmyou

itsudDatte maAemuki nan Ddesu