Little Busters!

Little Busters!

by Rita

Little Busters! TV Anime (opening song)

Song album

Little Busters!

Transcribed by

Quuplet

Quuplet

Support us on Ko-fi

❤️ Buy us a coffee!

Song key(s)

F# major, E major

Play along video
{{youtube.errorMsg}}

Support us on Ko-fi

❤️ Buy us a coffee!

Little Busters!

by Rita
Little Busters! TV Anime (opening song)

F# major, E major


Clef

INTRO (two bars after electric guitar solo)

| A   â€“   A , A , A , B   â€“   C#m   â€“   C#m , C#m , C#m , B |

| A   â€“   A , A , A , B   â€“   E   â€“   E , E , E , B |

| A   â€“   A , A , A , B   â€“   C#m   â€“   C#m , C#m , C#m , B |

| A   â€“   A , A , A , B   â€“   E   â€“   E |

VERSE

AHitoriga tsurai kara futaBtsuC#mno te wotsunaidaB

AFutarija sabishi ikara waB ninaEtte te wotsunaBida

PRE-CHORUS

AKitBtosoArega ikusen no A   B   A            chikara nimonariB♭

ADonna yuF#mme mo taBte ru kiga C#surunda

CHORUS

F#Takaku tobe takaku sora he C#takaku kere

Takaku koe wo ageD#m

Itsuka kujike ta soBno hi G#mno muC#kou made

F#Kimino koe wasure nai C#namida mo wasure nai

KoD#mrekara hajima ru kiBbou toG#miu mei no C#mirai wo

DSono ashi ha aruki dasu Eyagate kuru kakoku Amo

INSTRUMENTAL

| A   â€“   A , A , A , B   â€“   C#m   â€“   C#m , C#m , C#m , B |

| A   â€“   A , A , A , B   â€“   E   â€“   E |

VERSE

AMinnade tsukutta wa Bha ooC#mki kunarisugiteB

ATokini wa kimi gado koni iruBno Ekamo wakara naku natBte

PRE-CHORUS

Sotto A   B   A            dareka gakureta A   B   A            yasashii kotoba B♭ga

KiAminomonoF#mdato oshiBe tekureC#tanda

CHORUS

F#Ude wokaki kaze wo kire C#mae wo muki

Namida ga nijimu hD#modoni

Massugu koBno G#msora wo C#kake nuke ro

F#Kimimohitori boku mohitori

C#Minnaga kodoku deirunD#mda kono wa no naka deBmou kidu G#mkanaiuchiC#ni

DSono ashi ha furue dasu Echiisa na kakoku niC#mmo

BRIDGE

C#mBokura miAnaonaBji yume wo miG#mte       taC#m

DSugi saru 1 Epeji F#no

C#mKokokaraha Aissatsu shika Bmotte ike G#mnai       C#myo

DSoredeyokatEtanokaF#i?


EMune niha tsuyosa wo

EKetaka ki tsuyosa wo

AHoho ni wa namida wo

C#mItteki no namida wo

CHORUS

F#Takaku tobe takaku sora he C#takaku kere

Takaku koe wo ageD#m

Itsuka kujike ta soBno hi G#mno muC#kou made

F#Kimino koe wasure nai C#namida mo wasure nai

KoD#mrekara hajima ru kiBbou toG#miu mei no C#mirai wo

DSono ashi ha aruki dasu Eyagate kuru kakoku Amo

DNorikoe tekureruyo Eshinji sasetekureruAyo

OUTRO

| A   â€“   A , A , A , B   â€“   C#m   â€“   C#m , C#m , C#m , B |

| A   â€“   A , A , A , B   â€“   E   â€“   E |

| A   â€“   A , A , A , B   â€“   C#m   â€“   C#m , C#m , C#m , B |

| A   â€“   A , A , A , B   â€“   E   â€“   E , E , E , B |

| A |Transcriber's comments

Quuplet

Quuplet

Song Transcriber

Quuplet

Song Transcriber

Good Song

Thank you to the one who sent this request. I’ve finally got some free time to transcribe this song! Unique song, as it uses several different arrangements only with two major scales (Emaj and F#maj, including some odd chords). Generally, a good song.

Posted 14 Jun, 2018.