Kizuato

Kizuato

by centimillimental

Given TV Anime (opening song)

Song album

Kizuato

Transcribed by

Quuplet

Quuplet

Support us on Ko-fi

❤️ Buy us a coffee!

Original song key(s)

E major

Play along video
Key(s): E major×
Drag me
Options
Scroll type
Scroll speed
{{scrollSpeed}}
Options
{{youtube.errorMsg}}

Support us on Ko-fi

❤️ Buy us a coffee!

Kizuato

by centimillimental
Given TV Anime (opening song)

E major


Clef

INTRO

D#dimKimi ga EoitetF#mta mono G#bakka ga

ABoku no suBbete ni C#natta no

|  A  -  B  -  G#  -  C#m  |

|  F#m  -  B  -  E  -  E  |

VERSE 1

EKokorG#/Co ni sasaC#mtta maAma no Bkizu Eo

TaF#mzusaete G#hibi wa tsuC#mzuite iku

MuAri ni nukiG#tore ba tomC#medo nai kaA#dimra

KAitto kono Bmama de iEi

PRE-CHORUS 1

Ame Ahare kuC#mmori

AShunkashuEutou

Sanbyaku F#mrokujuu G#mgo nichi

Dore mo kiF#mmi ga yadorG#u

CHORUS 1

AFukaku BegutC#mte sono Btsuide ni

AIsso kiBoku o uEbatte yo

G#/CTodokaC#mnai koe G#/Cbakkari gC#ma

Mata Aboku o shiBmetsukeru C#mn da yo

AFukaku BsagutC#mte nee

BBoku no naAka no iBtami mo Emite yo

G#/CKimi ga oC#mitet  -   G#m/Cta mono C#mbakka ga

ABoku no suBbete ni C#mnatta no

INSTRUMENTAL

|  A  -  B  -  G#  -  C#m  |

|  F#m  -  B  -  E  -  E  |

VERSE 2

KizunG#/Ca ya kiboC#mu wa maAbushi BsugitEe

UmF#maku me o aG#keterareC#mnakute mo

KaAtappo ya uG#sume de mo C#mii kara sA#dima

ChaAnto toraBetenakucEha

PRE-CHORUS 2

Ame Ahare kuC#mmori

AShunkashuEutou

Sanbyaku F#mrokujuu G#mgo nichi

Dore mo kiF#mmi ga yadorG#u

CHORUS 2

AYume de aBetatC#mte imi Bnai yo

KiAmi wa koBko ni iEnai no

G#/CNan do C#mmo kuriG#/CkaeshimirC#mu

Mata Aano Bhi no omoC#mkage o

AZutto aBitakuC#mte kizuBkanu you ni

AKokoro BkoroshiEteru no

G#/CKimiga C#moitet - G#/Cta mono C#mbakka naAndayo

A#dimImademo Bitsumademo

BRIDGE

KikoeteEru maB/D#da riaru nC#ma

Kimi no kokyuAu   Amwo kawari ni ninaG#tte iku C#m

Kitto F#msoushite iku

Zutto Bsoushite iku

KikoeterEu madB/D#a riaru naC#m

KiBmi no shinAzou Amwo kawari ni G#se otte ikC#mu

Kimi wa F#mboku ni naru

Boku ga Bkimi ni naru

PRE-CHORUS 3

Ame Ahare kuC#mmori

F#mShunkashuEutou

Sanbyaku F#mrokujuu gG#mo nichi A  E

Ame Ahare kuC#mmori

F#mShunkashuEutou

Sanbyaku F#mrokujuu G#mgo nichi

Dore mo kiF#mmi ga yadorG#u

CHORUS 3

Fukaku egutC#mte sono Btsuide ni

AIsso suBbete uEbatte yo

Tte naG#/Cgeita   C#mano yorG#/Cu no neC#mgai wo

SoA#dimtto     tojBikometoC#mku kara

AFukaku BmogutC#mte

Sono Boku ni neAmuru kiBmi wo maEmoru yo

G#/CKimi ga oC#mitet  -   G#m/Cta mono C#mbakka ga

ABoku no suBbete ni C#mnatta no

|  A  -  B  -  G#  -  C#m  |

|  F#m  -  B  -  E  -  E  |

OUTRO

G#/CKimi ga oC#mitet  -   G#m/Cta mono C#mbakka ga

ABoku no inBochi ni C#natta noTranscriber's comments

Quuplet

Quuplet

Song Transcriber

Quuplet

Song Transcriber

Request Fulfilled!

Heyaa, thank you for your request! :D Here's yet another song that has a somewhat quick chord change structure. He sounds like Masayoshi but yeah, nice voice and lots of focus on the electric guitar.

Enjoy playing along! I hope the chords are correct. :)

Posted 11 Apr, 2020.