Hibari (雲雀)

Hibari (雲雀)

by ASCA

The Case Files of Lord El-Melloi II: Rail Zeppelin Grace Note (ending song)

Song album

Hibari/RUST/Kobo

Transcribed by

Hikari

Hikari

Support us on Ko-fi

❤️ Buy us a coffee!

Song key(s)

F# minor

{{youtube.errorMsg}}

Support us on Ko-fi

❤️ Buy us a coffee!

Hibari (雲雀)

by ASCA
The Case Files of Lord El-Melloi II: Rail Zeppelin Grace Note (ending song)

F# minor


Clef

INTRO

|  F#m , D  -  E  |  x2

VERSE 1

daiF#mji na   Dmono wo Eitsumo

wataF#mshi wa DmachigaEeru no

hohoF#memi    Dni miEnna nanika wo F#mkaku- DshiteEru

PRE-CHORUS 1

mou F#mdare - E/G#mo shiraAnai yakuBsus4soku ga BhitoC#tsu

monoDgatari Ano haBmjimari F#mto     oG#mwari wo tsuC#sus4nade   -   C#ta

CHORUS 1

F#myobiatteiru Dyou na hibari no Ekoe dake tooAku

G#dimKu    -     C#mo  F#mno mukou e souDgen ni yasashii Ekage wo nokoshiAte

G#dimnee,        C#       F#mhontou wa itsu Ddatte hikari no Enaka ni ita yo Ane

G#dim              C#ai     Dno kaEtachi F#mwo

mitsuDke ni Eyuku F#mno

|  D  -  E  -  D , E  |

INSTRUMENTAL 1

|  F#m , D  -  E  |  x2

VERSE 2

hane F#mwo yaDsumeru Ekoto wo

hibaF#mri wa  DshiraEnai no

hitaF#mmuki  Dna kaEze wo erande F#mten     DtakaEku

PRE-CHORUS 2

taiF#myou    E/G#no moto Ae to kakeBsus4agaru   Byou da C#to

kodoDmotachi Aga yuBmbisashiF#mta

hiG#mkari no miC#sus4chishiru- C#be sora e

INSTRUMENTAL 2

|  D  -  D  -  C#m  -  F#m , E  |

|  D  -  D  -  C#m  -  F#m , E  |

|  D  -  D  -  C#m  -  F#m , E  |

|  D  -  Bm  -  C#sus4  -  C#  |

CHORUS 2

F#mnatsukashiku adoDkenai kanashimi Ewo sutete yukoAu

C#hitoF#msuji sora e maiDagaru tsubasa ni Ekokoro wo noseAte

G#dimnee,        C#       F#mhontou wa itsuDdatte hitori wa Esamishii kara Ane

G#dim              C#dai- Dji na Emono F#mwa

hitoDtsu jaEnai no

CHORUS 3

F#myobiatteiru Dyou na hibari no Ekoe dake tooAku

G#dimKu    -     C#mo F#mno mukou e souDgen ni yasashii Ekage wo nokoshiAte

G#dimnee,        C#       F#mhontou wa itsuDdatte hikari no Enaka ni ita yo Ane

G#dim              C#tadoDritsuEkitaF#mi

tokorDo ga Earu F#mno

ai Dno kaEtachi F#mwo

mitsuDke ni Eyuku (F#m)no

OUTRO

|  F#m  -  D  -  E  -  A , C#  |

|  F#m  -  D  -  E  -  A , C#  |

|  D  -  C#m  |

|  F#m , D  -  E  |  x3

|  F#m  |