dual existence (TV Size)

dual existence (TV Size)

by fripSide

A Certain Scientific Railgun T (opening song 2)

Song album

dual existence

Transcribed by

Hikari

Hikari

Support artist on CDJapan

🛍️ Buy song album

Support us on Ko-fi

❤️ Buy us a coffee!

Original song key(s)

C minor, C major

Play along video
Key(s): C minor, C major×
Drag me
Options
Scroll type
Scroll speed
{{scrollSpeed}}
Options
{{youtube.errorMsg}}

Support the artist on CDJapan

🛍️ Buy song album

Support us on Ko-fi

❤️ Buy us a coffee!

dual existence (TV Size)

by fripSide
A Certain Scientific Railgun T (opening song 2)

C minor, C major


Clef

INTRO

E♭mkoko ni iA♭mru ima D♭sono imi G♭wo

kimi E♭mto tsuyoku D♭tashikameBta

CmsamayotteiFmru kimi no soB♭nzai wo tomo ni E♭sus4mitsumeE♭te

G7hakanai oCmmo - E♭/B♭i              Am7♭5wo    kono A♭me ni B♭yaki-Cmtsuketa

INSTRUMENTAL

|  Cm  -  Cm  -  Cm  -  E♭ , D♭  |

VERSE

Amkono machi Gwa mata Fkisetsu wo Ckoete

Dmarata na Emdeai ga Fegao ni kaGsus4wat   -   Gta

Amtoaru aGno hi ni FkanjiteCta koto

DmosorenaiEmde kono kokoFro no Gmama aAsus4rui    -    Amta

PRE-CHORUS

Gitsuwari no Amyume ni G/Bhikari sagaCsus4shite  -  Cmo

A♭shinjitsu ni Fmwa tadoritsuB♭kanai to

G7wakatteiru kara

CHORUS

Cmsono maboroshi Fmwa kanashiku B♭dakedo yasashiku E♭sus4kagaya - E♭ku

Cmkokoro ni yadoFmru tashika na A♭ishiki wo G7sagashita

Cmtatta hitotsu Fmno ashita wo B♭yume mitai ni mo E♭sus4kanji   -   E♭te

G7kono chikara Cmga     E♭/B♭i      -       Am7♭5ma    jouA♭netsu B♭wo haCmnatta

🛍️ Buy song album

Support artist on CDJapan