Christmas Scene

Christmas Scene

by SawanoHiroyuki[nZk]:mizuki&Tielle

narrative/NOISEofRAIN

Song album

narrative/NOISEofRAIN

Transcribed by

Quuplet

Quuplet

Support artist on CDJapan

🛍️ Buy song album

Support us on Ko-fi

❤️ Buy us a coffee!

Song key(s)

A♭ major

{{youtube.errorMsg}}

Support the artist on CDJapan

🛍️ Buy song album

Support us on Ko-fi

❤️ Buy us a coffee!

Christmas Scene

by SawanoHiroyuki[nZk]:mizuki&Tielle
narrative/NOISEofRAIN

A♭ major


Clef

INTRO

The Cmsnow brings us D♭lovely dreams

The E♭glow brings us A♭cheerful E♭/Gsmiles

FmBright Christmas E♭lights make us hapD♭py on freeB♭mzing    E♭night

The Cmsnow brings us D♭lovely dreams

The E♭glow brings us Fmcheerful smiles

CmIf you beD♭lieve in Father E♭Christmas

VERSE 1

AA♭kari wo toE♭/Gmoshita mama Fmno hoshizora E♭to

KiD♭ekake no Cmraito de oB♭mdoru kiE♭oku

KazaA♭ritsukareE♭/Gte nemuru maFmchi no oto E♭ga

YuD♭ki no you ni Cmtokete shiD♭zuka ni iCmnoru toki ni

PRE-CHORUS 1

B♭mSuzu no iro Cmto utai yuD♭reru Fir CmTree

CHORUS 1

D♭Christmas Candle E♭to naranda hiFmtori ni hitotsu no Cmsong

TsumaD♭rete ita puE♭rezento ni daFmkareta yuA♭me

D♭Sorezore E♭no negai ga Fmte wo tsunaideru

B♭mMasshiro na iCmki de saiD♭ta SnowE♭Bell

ChilA♭dren are dreaming of E♭/GSanta Claus

The Fmstars sing on a holy E♭night

MaD♭do ni utsushita Cmtabi wo hikaB♭mra    seE♭ru

KodoA♭motachi no E♭/Gkoe ga aFmsu wo eE♭gaku

TsuD♭gi no yo wo Cmfurase jiD♭yuu to monogaCmtari no saki ni

MuB♭mkatte hashiriaCmsobu tenshi no D♭silent E♭knight

BRIDGE

The Cmsnow brings us D♭lovely dreams

The E♭glow brings us A♭cheerful E♭/Gsmiles

FmBright Christmas E♭lights make us hapD♭py on freeB♭mzing    E♭night

The Cmsnow brings us D♭lovely dreams

The E♭glow brings us Fmcheerful smiles

CmIf you beD♭lieve in Father E♭Christmas

CHORUS 2

D♭Christmas Candle E♭to naranda hiFmtori ni hitotsu no Cmsong

KakeD♭rarete ita maE♭hou no riisu ni kaFmsaneta yuA♭me

D♭Sorezore E♭no negai ga Fmte wo tsunaideru

B♭mMasshiro na iCmki de saiD♭ta SnowE♭Bell

ChilA♭dren are dreaming of E♭/GSanta Claus

The Fmstars sing on a holy E♭night

MaD♭do ni utsushita Cmtabi wo hikaB♭mra    seE♭ru

KodoA♭motachi no E♭/Gkoe ga aFmsu wo eE♭gaku

TsuD♭gi no yo wo Cmfurase jiD♭yuu to monogaCmtari no saki ni

MuB♭mkatte hashiriaCmsobu tenshi no D♭silent E♭knight

OUTRO

The Cmsnow brings us D♭lovely dreams

The E♭glow brings us A♭cheerful E♭/Gsmiles

FmBright Christmas E♭lights make us hapD♭py on freeB♭mzing    E♭night

The Cmsnow brings us D♭lovely dreams

The E♭glow brings us Fmcheerful smiles

CmIf you beD♭lieve in Father E♭Christmas

🛍️ Buy song album

Support artist on CDJapan