Ao to Natsu

Ao to Natsu

by Mrs. GREEN APPLE

Ao-Natsu: Kimi ni Koishita 30 Nichi TV Drama (theme song)

Song album

Ao to Natsu

Transcribed by

Quuplet

Quuplet

Support us on Ko-fi

❤️ Buy us a coffee!

Song key(s)

E major

Play along video
{{youtube.errorMsg}}

Support us on Ko-fi

❤️ Buy us a coffee!

Ao to Natsu

by Mrs. GREEN APPLE
Ao-Natsu: Kimi ni Koishita 30 Nichi TV Drama (theme song)

E major


Clef

INTRO

|  G#m  -  A  -  B  -  C#m  |

|  G#m  -  A  -  F#m7 , B  -  E  |

|  A  -  G#m  -  F#m7 , B  -  E , G#  |

|  C#m  -  A#dim  -  A , B  -  E , Em , D , D  |

VERSE 1

G#mSuzushii kaAze fuku

BAozora no C#mnioi

G#mKyou wa DaraAtto sugoBshite miCdimyou      C#mka

G#mFuurin ga Achirin

BHimawari no C#mkiiro

G#mWatashi ni wa AkankeiBsus4nai       tBo

OCmotte iDtan da

CHORUS 1

NaEtsu ga B/D#haji  -  C#mmat -  Bta

AAizu Bga shiEta G#m

"KiAzutsuBki tsuC#mkare -  G#mru" keAdo mo Biin Eda

TsuEgi no B/D#koi       C#mno       ByukuAe wa G#doko C#mda

G#mEi~     AEiga Bja naC#mi

EShuyaAku wa Bdare Eda

G#mEi~     AEiga ja Enai

BokuF#m7ra no    Bban Eda

INSTRUMENTAL 1

|  G#m  -  A  -  B  -  C#m  |

|  G#m  -  A  -  F#m7 , B  -  E  |

VERSE 2

AYasashii kaG#mze fuku

F#m7Yuyake no "EMata ne"

AWakatte iG#mru    keC#mdo      iF#m7tsuka   BowaEru

AFurin ga G#mchirin

F#m7Suika no shu Etobashi

AWatashi ni mo G#mkankei F#m7aru       Bkamo Ene

PRE-CHORUS 1

TomoC#mdachi no G#muso mo

KoroAgasareru Bai mEo  B/D#

NaC#mni kara shiG#mnjite   iF#m7i'n     deBshou nEe

OtoC#mna ni natte mo G#mkitto

TakaAramono wa aseEnai yo

DaF#m7ijoubu G#mdakara

IAma wa saE

CAo ni tobiDkonde iyou

CHORUS 2

NaEtsu ga B/D#haji  -  C#mmat -  Bta

KoAi ni Amochi- Eta

MoAu maBchitsuC#mkare -  G#mta'n     Adakedo, Bdou desu Eka??

HoEnki B/D#ni    naC#mreba   G#mnaru   Ahodo Cdimtsura - C#mi

G#mHei~  AHeiwa Bja naC#mi

EWataAshi no Bkoi F#m7da

BRIDGE

|  F#m7  -  G#m  -  A  |

WataG#mshi no koF#m7i      da  G#m  A  B

VERSE 3

C#mSamishii Bna

Yappa Asamishii Ena B/D#

IC#mtsuka wasuG#mrerarete shiAmau'Bn darou Eka B/D#

C#mSo   -   B/D#redemo Ene

"TsunagaAri" moBtomeEru B

AHito no BsubaC#mrashi - G#msa wo AshinjBite(rest)ru         G#

PRE-CHORUS 3

C#mUnmei A#dimga tsukiAugokasarEete yuku

F#m7Aka  -   G#mi          iAto ga oto Bwo tateru

ShuCyaku wa Danata da

CHORUS 3

NaEtsu ga hajimatta

Kimi wa dou Eda B/D#

SuC#mnao ni naG#mreru yuuAki wa Baru Eka

C#mKono koi Cdimno yukuBe wa doko F#m7da

Ei~ AEiga Bja naC#mi

G#mIto   -   F#m7shii       Bhibi Eda

CHORUS 4

KoEi ga hajiG#mmatta

AAizu Bga shiEta

KC#myou wo machiG#mwabita naAnte Bii hi Eda

MaAda mada oG#mwarenai F#m7kono    Bnatsu Ewa

G#Ei~ AEiga Bja naC#mi

G#mKimi -  F#m7ra no    Bban Eda

Ei~ AEiga ja Enai

BokuF#m7ra no    Bao Eda

OUTRO

Ei~ AEiga ja naEi

BokuF#m7ra no    (rest)natsu daE

|  G#m  -  A  -  B  -  C#m  |

|  G#m  -  A  -  F#m7 , B  -  E  |

|  A  -  G#m  -  F#m7 , B  -  E , G#  |

|  C#m  -  F#7  -  A , B  -  E  |